Skapa, visa och redigera kontakter och kontaktlistor i Outlook (2023)

Office för företag Outlook.com Nya Outlook för Windows Outlook på webben för Exchange Server 2016 Mer...Mindre

Använd sidan Personer för att skapa, visa och redigera kontakter, kontaktlistor och grupper. Skapa nya kontakter från grunden eller lägg till någon som en kontakt från deras profilkort. Du kan skapa en enkel kontaktlista för att skicka e-post till en grupp personer eller skapa grupper för gruppbaserat samarbete.

Obs!:Många av funktionerna i nya Outlook för Windows fungerar på samma sätt som Outlook på webben. Om du vill prova den nya versionen kan du läsa Komma igång med nya Outlook för Windows.

Obs!:Om anvisningarna inte överensstämmer med vad du ser kanske du använder en äldre version av Outlook på webben. Läs Anvisningar för den klassiska versionen av Outlook på webben.

Skapa kontakter

Nya kontakter sparas i standardmappen Kontakter och du ser dem även under Dina kontakter. Om du vill spara kontakten i en annan mapp markerar du mappen innan du skapar kontakten.

 1. Välj ikonen Personer Skapa, visa och redigera kontakter och kontaktlistor i Outlook (1) längst ned i navigeringsfönstret.

 2. Välj Ny kontakt i verktygsfältet på sidan Personer.

  Skapa, visa och redigera kontakter och kontaktlistor i Outlook (2)

 3. Ange information om kontakten. Välj Lägg till fler om du vill lägga till mer information, till exempel kontaktens adress och födelsedag.

 4. Välj Skapa.

För nya Outlook:

 1. Välj ikonen Personer Skapa, visa och redigera kontakter och kontaktlistor i Outlook (3) på sidopanelen.

 2. Välj Ny kontakt i verktygsfältet på sidan Personer.

 3. Ange information om kontakten.

 4. Välj Spara.

När du klickar på någons namn eller bild i Outlook eller andra Office-program och -tjänster visas deras profilkort med information om dem. Från profilkortet kan du spara dem i dina egna kontakter, till exempel om du vill lägga till anteckningar eller annan information.

Så här lägger du till en kontakt från ett e-postmeddelande:

 1. Öppna ett e-postmeddelande i läsfönstret i E-post och välj sedan namnet på den avsändare eller mottagare som du vill lägga till i dina kontakter.

 2. Ett profilkort öppnas. Välj Skapa, visa och redigera kontakter och kontaktlistor i Outlook (4) > Lägg till i kontakter.

  Skapa, visa och redigera kontakter och kontaktlistor i Outlook (5)

 3. Lägg till mer information om du vill. Välj Lägg till fler om du vill lägga till mer information, till exempel kontaktens adress och födelsedag.

 4. Välj Skapa.

Obs!:Kontakten sparas automatiskt i standardmappen Kontakter på sidan Personer.

För nya Outlook:

 1. Öppna ett e-postmeddelande i läsfönstret i E-post och välj sedan namnet på den avsändare eller mottagare som du vill lägga till i dina kontakter.

 2. På profilkortet som öppnas väljer du Lägg till i kontakter längst ned på kortet.

 3. Ange information om kontakten.

 4. Välj Spara.

Om ditt företag har konfigurerat en katalog kan du se information om dina kollegor utan att spara dem som kontakter. Du kan söka efter dem eller välja namnet eller bilden i ett e-postmeddelande. Profilkortet visar information som samlas in från andra system (katalog). Om du vill lägga till annan information, till exempel anteckningar, kan du spara dina kollegor i dina egna kontakter. Den nya kontakten länkas automatiskt till den befintliga katalogkontakten. Det är bara du som ser den information du lägger till.

Du kan lägga till någon i dina Favoriter genom att markera kontakten och sedan välja Lägg till i Favoriter i verktygsfältet.

Tips:Favoritkontakter som har en e-postadress visas också i navigeringsfönstret i E-post, så att du kan se all deras e-post på ett och samma ställe.

(Video) How To Edit and Update Contacts In Outlook Address Book [Tutorial]

Här är några sätt att hitta en kontakt på sidan Kontakter:

 • Använd Sök.

 • Välj Favoriter högst upp på sidan om du vill se personer som du har lagt till som favoriter.

 • Välj Dina kontakter.

  Tips:Markera en bokstav i listavgränsare för att snabbt flytta mellan kontakter i listan.
  Skapa, visa och redigera kontakter och kontaktlistor i Outlook (7)

 • Använd Sök för att hitta personer i organisationen (Katalog) som inte finns i dina sparade kontakter.

Gå till sidan Kontakter och markera en kontakt i mittenrutan för att visa eller redigera information om personen. Det du ser är en version av profilkortet. Vilka flikar och avsnitt som visas kan variera.

 • Filer: De senaste filerna som kontakten har delat med dig.

 • Email: Senaste e-postmeddelanden och e-postbilagor mellan dig och kontakten.

 • LinkedIn: Om kontakten har en offentlig LinkedIn-profil med samma e-postadress som du har sparat för kontakten visas LinkedIn-information här.

Om du vill redigera en kontakt väljer du Redigera kontakt bredvid Kontaktinformation eller Redigera i verktygsfältet.

Skapa, visa och redigera kontakter och kontaktlistor i Outlook (8)

 1. Gå till sidan Kontakter och markera en kontakt.

 2. Välj kameraikonen.

  Skapa, visa och redigera kontakter och kontaktlistor i Outlook (9)
 3. Välj Ladda upp ett nytt foto, välj den fil du vill använda och välj sedan Öppna för att ladda upp.

 4. Om du vill flytta bilden klickar du i cirkeln och drar pekaren. Du kan zooma in eller ut med reglaget under bilden.

  Skapa, visa och redigera kontakter och kontaktlistor i Outlook (10)
 5. Välj Verkställ och sedan Klar.

 • Om du vill ändra hur kontaktnamn visas väljer du Inställningar och sedan Visa kontakter efter > Förnamn eller Efternamn.

 • Om du vill välja sortering använder du sorteringsmenyn högst upp i listan . Välj till exempel Sortera efter > Efternamn.

Du kan länka kontakter för att ange att de är relaterade, till exempel om du har flera poster för samma person. Länkade kontakter visas som en enda kontakt.

Så här länkar du kontakter:

 • Markera två eller fler kontakter på sidan Personer och välj sedan Länka kontakter i panelen som visas.

Så här tar du bort länkningen av en kontakt:

 • Gå till sidan Kontakter, markera kontakten, välj Länkade kontakter i verktygsfältet och välj sedan Bryt länk.

 1. Markera en eller flera kontakter och välj sedan Ta bort.

 2. Välj Ta bort för att bekräfta.

Se även: Återställa borttagna kontakter i Outlook på webben

Skapa kontaktlistor

En kontaktlista är en samling e-postadresser och är användbar när du vill skicka e-post till en grupp personer. Kontaktlistor kallas ibland distributionslistor.

Skapa till exempel en kontaktlista med namnet Min bokklubb och lägg till alla medlemmar i din bokklubb i den. När du vill skicka ett e-postmeddelande till alla i klubben skriver du "Min bokklubb" på raden Till i e-postmeddelandet.

(Video) How to Edit Group Email In Outlook | Add & Remove Member From Group In Outlook

Som standard skapas kontaktlistor i standardmappen Kontakter och du kan också se dem under Dina kontaktlistor. Om du vill spara kontaktlistan i en annan mapp väljer du mappen innan du väljer Ny kontaktlista.

 1. Välj pilen bredvid Ny kontakt i verktygsfältet på sidan Personer och välj sedan Ny kontaktlista.

  Skapa, visa och redigera kontakter och kontaktlistor i Outlook (11)

 2. Ange ett namn för listan och lägg sedan till namn eller e-postadresser.

 3. Välj Skapa.

Du kan lägga till personer (e-postadresser) i en kontaktlista på två sätt: Genom att redigera en kontaktlista och lägga till personer i den i listan, eller genom att välja en eller flera kontakter och lägga till dem i en lista från alternativet Lägg till i lista i verktygsfältet.

Obs!:Eftersom en kontaktlista bara är en samling e-postadresser kan du bara lägga till kontakter som har en e-postadress.

Lägg till personer i en kontaktlista genom att redigera kontaktlistan:

 1. På sidan Personer väljer du Dina kontaktlistor i navigeringsfönstret eller söker efter namnet på kontaktlistan.

 2. Markera kontaktlistan och välj sedan Redigera.

 3. Ange namn eller e-postadresser.

 4. Välj Spara.

Lägg till en eller flera kontakter i en kontaktlista med alternativet Lägg till i lista :

 1. På sidan Personer markerar du de kontakter du vill lägga till i en lista.

 2. I verktygsfältet högst upp väljer du Lägg till i listan.

  • Välj plustecknet bredvid kontaktlistan som du vill lägga till kontakterna i.

   eller

  • Välj Ny kontaktlista för att lägga till de markerade kontakterna i en ny lista och ange sedan ett namn för den nya kontaktlistan.

 3. Klicka utanför fönstret för att stänga det när du är klar.

Du kan ta bort personer (e-postadresser) från en kontaktlista på två sätt: Genom att redigera kontaktlistan eller genom att välja en kontakt och ta bort dem från en lista med alternativet Lägg till i lista i verktygsfältet.

Ta bort personer från en kontaktlista genom att redigera listan:

 1. På sidan Personer väljer du Dina kontaktlistor i navigeringsfönstret eller söker efter namnet på kontaktlistan.

 2. Markera kontaktlistan och välj sedan Redigera.

  Välj x för namnet eller e-postadressen som du vill ta bort.

 3. Välj Spara.

Ta bort markerade personer från en eller flera kontaktlistor med alternativet Lägg till i lista :

 1. På sidan Personer väljer du den kontakt som du vill ta bort från en kontaktlista.

 2. Välj Lägg till i listan i verktygsfältet. Du ser vilka kontaktlistor kontakten redan har lagts till i.

 3. Välj X bredvid kontaktlistan som du vill ta bort den markerade kontakten från.

 4. Klicka utanför fönstret för att stänga det när du är klar.

 1. Markera den kontaktlista du vill ta bort och välj Ta bort.

 2. Välj Ta bort för att bekräfta.

Se även: Återställa borttagna kontakter i Outlook på webben

Skapa grupper

Arbetar ni tillsammans med ett projekt eller ett gemensamt mål? Skapa en grupp för att ge ditt team utrymme för konversationer, delade filer, schemaläggning av händelser med mera.

Mer information om hur du hanterar grupper som du är medlem i finns i Visa och hantera grupper i Outlook på webben

(Video) kontakt och kontaktgrupper i Outlook

 1. Välj pilen bredvid Ny kontakt i verktygsfältet på sidan Personer och välj sedan Ny grupp.

 2. Ange ett namn för gruppen och lägg till din information.

  Mer information finns i Skapa en grupp i Outlook

 3. Välj Skapa.

Anvisningar för den klassiska versionen av Outlook på webben

Skapa en kontakt eller kontaktlista

 1. Logga in i Outlook på webben.

 2. Välj ikonen Personer längst ned i navigeringsfönstret.

 3. Under Dina kontakter i navigeringsfönstret väljer du den mapp där du vill skapa kontakten. Om du inte har skapat några mappar går du vidare till steg 3.

  Obs!:Om du vill skapa en mapp väljer du Dina kontakter, högerklickar och väljer sedan Ny mapp. Skriv ett namn för mappen.

 4. Välj Nytt och sedan Kontakt eller Kontaktlista.

  Skapa, visa och redigera kontakter och kontaktlistor i Outlook (12)

 5. Ange information om kontakten eller kontaktlistan.

 6. Välj Skapa, visa och redigera kontakter och kontaktlistor i Outlook (13)Spara.

  Obs!:När du har skapat en kontakt går det inte att flytta den till en annan mapp. Om du vill lagra en kontakt i en annan mapp efter att du har skapat den måste du först ta bort kontakten och sedan skapa den på nytt i den andra mappen.

 1. Öppna ett e-postmeddelande i läsfönstret och välj sedan namnet på den avsändare eller mottagare som du vill lägga till i dina kontakter.

 2. På kontaktkortet som visas för den personen väljer du Skapa, visa och redigera kontakter och kontaktlistor i Outlook (14) > Lägg till i kontakter.

 3. Ange information om kontakten.

 4. Välj Skapa, visa och redigera kontakter och kontaktlistor i Outlook (15)Spara.

  Obs!:När du har sparat den nya kontakten läggs den automatiskt till i mappen Kontakter. När du skapar en kontakt på det här sättet går det inte att spara kontakten i en annan mapp eller flytta den till en annan mapp.

 1. Välj den kontakt som du vill lägga till en lista.

 2. Markera Listor och välj den kontaktlista i vilken du vill lägga till kontakten.

  Skapa, visa och redigera kontakter och kontaktlistor i Outlook (16)

 1. I Outlook på webben väljer du ikonen Personer längst ned i navigeringsfönstret.

 2. Markera den kontakt eller kontaktlista du vill redigera och välj Redigera.

  Obs!:Om du inte ser knappen Redigera kan kontakten vara från Skype för företag eller ett anslutet socialt nätverkskonto. Om du vill redigera kontakten öppnar du Skype för företag eller använder en webbläsare för att öppna det sociala nätverkskonto där kontakten finns.

  Skapa, visa och redigera kontakter och kontaktlistor i Outlook (17)

 3. Gör önskade ändringar.

 4. Välj Skapa, visa och redigera kontakter och kontaktlistor i Outlook (18)Spara.

Se Filtrera skräppost i Outlook på webben.

Varning!:Du kan inte återställa en kontakt eller kontaktlista som tagits bort i Outlook på webben.

 1. Markera den kontakt eller kontaktlista som du vill ta bort och välj Ta bort.

  Obs!:Om du inte ser knappen Ta bort kan kontakten komma från Skype för företag eller ett anslutet konto för sociala nätverk. Om du vill ta bort kontakten öppnar du Skype för företag eller använder en webbläsare för att öppna det sociala nätverkskonto där kontakten finns.

  Skapa, visa och redigera kontakter och kontaktlistor i Outlook (19)

 2. Välj Ta bort för att bekräfta.

(Video) Skapa kontaktlista i Outlook online

Se även

Skapa en grupp i Outlook

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Upptäck Community

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Skapa, visa och redigera kontakter och kontaktlistor i Outlook (20)

Fördelar med en Microsoft 365-prenumeration

Skapa, visa och redigera kontakter och kontaktlistor i Outlook (21)

Utbildning för Microsoft 365

Skapa, visa och redigera kontakter och kontaktlistor i Outlook (22)

Microsoft-säkerhet

Skapa, visa och redigera kontakter och kontaktlistor i Outlook (23)

Hjälpmedelscenter

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Skapa, visa och redigera kontakter och kontaktlistor i Outlook (24)

Fråga Microsoft-communityn

Skapa, visa och redigera kontakter och kontaktlistor i Outlook (25)

Microsoft Tech Community

Skapa, visa och redigera kontakter och kontaktlistor i Outlook (27)

Microsoft 365 Insiders

(Video) Office 365-grupper i Outlook | Onlineutbildning

FAQs

Skapa, visa och redigera kontakter och kontaktlistor i Outlook? ›

Klicka på fliken Outlook-adressbok och se till att kryssrutan för Visa denna mapp som en e-postadressbok är markerad. Bekräfta att den nya kontaktmappen lades till som en adressbok. Från Inkorgen, klicka på fliken Start > Adressbok.

Hur gör man en kontaktlista i Outlook? ›

Skapa en kontaktgrupp
 1. Välj Kontakter i navigeringsfältet.
 2. Välj Start > Ny kontaktgrupp.
 3. Skriv ett namn för gruppen i rutan Kontaktgrupp.
 4. Välj Kontaktgrupp > Lägg till medlemmar. och välj sedan ett alternativ: ...
 5. Lägg till personer från din adressbok eller kontaktlista och välj OK. ...
 6. Välj Spara och stäng.

Var hittar man adressboken i Outlook? ›

Klicka på fliken Outlook-adressbok och se till att kryssrutan för Visa denna mapp som en e-postadressbok är markerad. Bekräfta att den nya kontaktmappen lades till som en adressbok. Från Inkorgen, klicka på fliken Start > Adressbok.

Hur ändrar man avsändare i Outlook? ›

Ändra standardavsändaradress

> Visa alla Outlook-inställningar högst upp på sidan. Under E-post > Synkronisera e-post i fönstret Alternativ. Välj en adress från rullgardinsmenyn under Ange standard Från adress. Välj Spara.

Hur skapar man en e Postgrupp i Outlook? ›

1: I outlook välj: Nya Objekt →Fler objekt → Kontaktgrupp Page 2 Vid problem eller frågor, kontakta IT på e-post ”it-support@filipstad.se” 2: Här skapar du din grupp, I fältet ”namn” döper du gruppen. 7: Välj ”Nytt epost”, i fältet ”Till” skriver du namnet på gruppen du vill förändra.

Hur man skapar Kontakter? ›

Lägga till nya kontakter
 1. Öppna Kontakter och klicka på Skapa kontakt.
 2. Ange kontaktens namn och lägg till eventuella kontaktuppgifter.
 3. (Valfritt) Om du vill lägga till mer information, exempelvis ett smeknamn eller postadress, klickar du på Fler fält och anger uppgifterna.
 4. Klicka på Spara.

Hur lägger man till Kontakter? ›

Lägga till en kontakt
 1. Öppna appen Kontakter på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på Lägg till. nere till höger.
 3. Ange kontaktens namn, e-postadress eller telefonnummer. Välja i vilket konto kontakten ska sparas: Tryck på nedåtpilen. vid ditt e-postkonto. ...
 4. Tryck på Spara när du är klar.

Kan man ha två mailadresser i Outlook? ›

Lägga till fler konton

Välj Verktyg > Konton. Klicka på plustecknet (+) > Nytt konto. Ange e-postadressen för kontot. Slutför kontokonfigurationen genom att följa anvisningarna.

Hur hittar jag inställningar i Outlook? ›

Uppdatera eller ändra e-postinställningarna i Outlook för Windows
 1. Öppna Outlook och välj Arkiv.
 2. Välj det konto som du vill ändra i listrutan under Kontoinformation.
 3. Välj Kontoinställningar.
 4. Välj den typ av information som du vill ändra. ...
 5. De vanligaste inställningarna du kommer att ändra är Serverinställningar.

Varför syns inte alla mail i Outlook? ›

Ifall du inte ser all mail i Outlook så kan det bero på att du har Prioriterad inkorg igång. Det är väldigt enkelt att stänga av detta så du får all mail i samma inkorg.

Kan man ändra organisatör i Outlook? ›

Organisatörens roll är inte överföringsbar. När någon har organiserat ett återkommande möte är den personen organisatören tills alla tillfällen av de återkommande mötena har genomförts. Ingen annan kan ta rollen som mötesorganisatör om den ursprungliga organisatören inte kan delta.

Hur ändrar man namn på mailen? ›

Viktigt!
 1. Öppna Gmail på datorn.
 2. I det övre högra hörnet klickar du på Inställningar. Visa alla inställningar.
 3. Klicka på fliken Konton och import eller på fliken Konton.
 4. Klicka på Redigera information under Skicka e-post som.
 5. Skriv namnet som ska visas i meddelanden du skickar.
 6. Klicka på Spara ändringar längst ned.

Hur ändrar jag hälsningsfras i Outlook? ›

Klicka på Hälsningsrad i gruppen & Utskick på fliken Utskick. I dialogrutan Infoga hälsningsrad väljer du format för hälsningsraden, vilket inkluderar hälsningsfras, namnformat och skiljetecken efter.

Hur skapar man grupper? ›

Skapa en grupp
 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på Skapa grupp högst upp.
 3. Ange information och välj inställningar för gruppen. Inställningsreferens.
 4. Klicka på Skapa grupp. ...
 5. (Valfritt) Nästa steg: Välj avancerade inställningar för gruppen.

Hur skicka man mail till flera personer utan att de ser varandra? ›

Om du skickar ett meddelande och vill dölja mottagarnas e-postadresser kan du lägga till dem i fältet Hemlig kopia. Mottagarna kan inte se att du har lagt till någon i Hemlig kopia. Personer som du har lagt till i fältet Hemlig kopia kan se att de har lagts till där.

Hur gör man en e Postgrupp? ›

Skickar du ofta e-post till samma grupp av människor? Då kan det vara smart att skapa en kontaktgrupp för detta.
 1. Klicka på pilen bredvid Ny kontakt > välj Kontaktgrupp.
 2. Ge kontaktgruppen ett gruppnamn och välj vilken adressbok du vill spara den i vid Plats.
 3. Lägg till de kontakter som ska ingå i gruppen.

Har lätt att skapa nya Kontakter? ›

9 tips på hur du knyter kontakter
 1. Håll kontakten med människor du gillar och respekterar. ...
 2. Ta för vana att prata med nya människor. ...
 3. Lär dig att ställa öppna frågor. ...
 4. Bli bättre på att invänta ett svar. ...
 5. Öva på att presentera dig själv. ...
 6. Ett visitkort kan vara användbart! ...
 7. Studera retorik för att lära dig prata inför folk!
Mar 11, 2014

Kan inte importera Kontakter till Outlook? ›

Använd en fil med kommaavgränsade värden (CSV) för att importera dina kontakter till Outlook.com-kontot.
 1. I Outlook.com väljer du. ...
 2. I verktygsfältet längst till höger väljer du Hantera > Importera kontakter.
 3. Välj Bläddra, välj CSV-filen och välj sedan Öppna.
 4. Välj Importera.

Vad betyder synkronisera Kontakter? ›

Du kan synkronisera Google Kontakter till en telefon, surfplatta eller dator. När du ändrar en kontakt ändras den överallt. Dina Google-kontakter synkroniseras med Android-enheten när du loggar in. Ändringar i kontaktuppgifterna synkroniseras automatiskt så att de säkerhetskopieras och hålls uppdaterade.

Hur gör man en telefonlista? ›

Öppna appen Kontakter på en telefon eller surfplatta med Android. Tryck på Kontakter längst ned.
...
Ge flera kontakter en etikett:
 1. Tryck på Lägg till kontakt. .
 2. Tryck länge på en kontakt.
 3. Tryck på Kontakter. Lägg till.

Varför syns inte mina Kontakter? ›

Kontrollera appinställningarna

Kontrollera att Kalendrar och Kontakter är aktiverade och kontrollera sedan synkroniseringen igen. Om det fungerar är det klart!

Varför hittar jag inte mina Kontakter? ›

Kontrollera att Duo har åtkomst till dina kontakter. Öppna enhetens Inställningar. Behörigheter. Aktivera Kontakter.

Kan man koppla ihop två mailadresser? ›

Klicka på fliken Konton och import eller på fliken Konton. Klicka på Lägg till ett e-postkonto i avsnittet Kolla e-post från andra konton. Skriv in e-postadressen som du vill länka och klicka på Nästa. Välj Länka kontot till Gmail (Gmailify) och klicka på Nästa.

Kan man ha Gmail i Outlook? ›

Du kan läsa Gmail-meddelanden i andra e-postklienter, som Microsoft Outlook eller Apple Mail, genom att konfigurera IMAP och ändra SMTP-inställningarna. Med IMAP kan du läsa Gmail-meddelanden på flera enheter och meddelandena synkroniseras i realtid. Du kan även läsa Gmail-meddelanden med hjälp av POP.

Kan man ha två e postadresser? ›

Lägga till eller ta bort ett konto

Du kan lägga till både Gmail-adresser och andra adresser i Gmail-appen för Android. Öppna Gmail-appen på en telefon eller surfplatta med Android. Tryck på profilbilden uppe till höger. Tryck på Lägg till ytterligare ett konto.

Hur skapa regler i Outlook? ›

Skapa en regel på ett meddelande
 1. Högerklicka på ett befintligt meddelande och välj Regler > Skapa regel.
 2. Välj ett villkor och vad du vill göra med meddelandet baserat på villkoret. ...
 3. När du har skapat regeln väljer du OK.

Vad är en Funktionsbrevlåda Outlook? ›

En funktionsbrevlåda i Outlook är ett konto som används för gemensamma funktioner som t. ex. en e-postadress som info@ eller sales@ som flera användare på företaget skall komma åt. För att få åtkomst till en funktionsbrevlåda måste du ha behörighet till denna.

Hur uppdaterar jag min Outlook? ›

Gå till Arkiv>-konto (eller Office-konto om du öppnade Outlook). Under Produktinformation väljer du Uppdateringsalternativ > Uppdatera nu. Obs!: Det kan hända att du först måste klicka på Aktivera uppdateringar om du inte ser alternativet Uppdatera nu direkt.

Hur länge finns mail kvar i Outlook? ›

Standardperioden för dina objekt i Inkorgen och Utkast är sex månader, och tre månader för dina objekt i Skickat, men du kan ändra dessa perioder med hjälp av alternativet Ta bort Outlook-objekt äldre än.

Varför skickas inte mina mail i Outlook? ›

Kontrollera att du är ansluten till Wi-Fi eller ett mobilnätverk. Det kan ta ett tag innan e-postmeddelandet skickas om anslutningen är långsam. Om e-postmeddelandet har skickats från exempelvis Apple Mail eller Outlook skickar du det från mail.google.com eller Gmail-appen i stället.

Får inte mail från vissa avsändare? ›

Man förlorar email ibland om man inte kryssat i ”spara email på servern” men de kan finnas i en annan en annan mobil app eller i surfplattan om du använder en Epost app. Med server menas webbinkorgen. Ibland kan email hamna i mapparna Prioritet eller Övrigt.

Kan man byta namn på adress? ›

I Lantmäteriverkets e-tjänst kan du ansöka om ändring av namnet på den fastighet (registerenhet) du äger. Du kan ange "Annan förrättning" i ansökan om lantmäteriförrättning eller använda en fritt formulerad ansökan. Det är rekommendabelt att namnet består av ett ord, som också kan vara ett sammansatt ord.

Varför kan du inte byta namn? ›

Regler för förnamn

Ett förnamn får inte kunna leda till obehag hos den som ska ha det eller väcka anstöt hos någon annan. Namnet får inte uppfattas som ett efternamn. Det får inte heller vara olämpligt som förnamn av någon annan anledning.

Kan man byta namn och efternamn samtidigt? ›

Du får byta förnamn flera gånger och du behöver inte behålla något av dina ursprungliga namn. Om du är över 18 år kan du ansöka om att byta namn i vår e-tjänst. Det kostar 250 kronor och du betalar enkelt med Swish.

Hur göra en grupp på mail? ›

Skicka e-post från Gmail
 1. I Gmail klickar du på Skriv.
 2. I fältet Till börjar du skriva adressen till personen eller kontaktgruppen. En lista med matchande adresser visas när du skriver.
 3. Klicka på önskad adress. För kontaktgrupper läggs varje gruppmedlem till på listan Till.

Hur gör man Gruppmail? ›

Öppna Gmail. Klicka på Skriv uppe till vänster. Börja skriva gruppnamnet i fältet Till och välj gruppen från listan som visas. En kontaktlista visas i fältet Till.

Varför skapas grupper? ›

Gruppmedlemmarna i en formellgrupp tilldelas in tillhörighet medan medlemmar i informella grupper känner sin tillhörighet. De informella grupperna bildas spontant pga sociala behov hos medlemmarna.

Vad finns det för olika typer av grupper? ›

Grupper brukar delas in i två typer, primärgrupper och sekundärgrupper. Primärgrupper är sådana där gruppmedlemmarna samlats för att de hör ihop av sociala eller känslomässiga skäl. Exempel på primärgrupper är familjen, vänkretsen, bastuklubben…

Hur kan man få en grupp att fungera bättre tillsammans? ›

När en grupp ska börja sitt arbete tillsammans skapas tryggheten enklast genom att deltagarna tillsammans sätter så kallade spelregler. Att tillsammans sätta spelregler för teamet skapar tillhörighetskänsla som i sin tur ökar ansvarstagandet. Kommunikationen i gruppen behöver vara öppen, ärlig och respektfull.

Hur gör man en grupp i kontakter? ›

Skapa en grupp
 1. Öppna appen Kontakter på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på Kontakter längst ned.
 3. Tryck på menyn uppe till vänster. Skapa etikett.
 4. Ange ett etikettnamn och tryck på OK. Ge en kontakt en etikett: Tryck på Lägg till kontakt. . Markera en kontakt. Ge flera kontakter en etikett:

Hur skriver man mail till flera personer? ›

Om du vill lägga till fler än en mottagare skriver du ett kommatecken mellan varje namn eller e-postadress. Du kan även klicka på Till, Kopia eller Hemlig kopia för att lägga till mottagare eller hantera kontaktetiketter. Om du behöver skicka e-post till flera personer kan du även skapa en grupp.

Vad är en distributionslista? ›

En mailgrupp, eller en distributionslista som egentligen är det korrekta begreppet, är en lista med kontakter som är praktisk att använda när du vill skicka meddelanden till en hel grupp.

Videos

1. Hantera kontakter och skapa massutskick i Visma Administration
(Visma Spcs)
2. Kontaktlista - Itslearning
(eva karlsson)
3. Working in Offline Mode
(SAP Cloud for Customer)
4. Öppna "Gmail" inkorg = Tjäna $ 330 (Fortsätt öppna för att tjäna) Snabbt Tjäna pengar online ...
(Business Coffee Hour)
5. Resursplanering med Microsoft Project.
(Visuell Planering)
6. 20090926 Overview Of Divine Truth - Secrets Of The Universe S1P2
(Divine Truth)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Stevie Stamm

Last Updated: 27/03/2023

Views: 6151

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stevie Stamm

Birthday: 1996-06-22

Address: Apt. 419 4200 Sipes Estate, East Delmerview, WY 05617

Phone: +342332224300

Job: Future Advertising Analyst

Hobby: Leather crafting, Puzzles, Leather crafting, scrapbook, Urban exploration, Cabaret, Skateboarding

Introduction: My name is Stevie Stamm, I am a colorful, sparkling, splendid, vast, open, hilarious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.